Forskning på helse gir oss stadig lengre liv, men spørsmålet er om det gir oss et liv lenger …

Utvikling av velferdsteknologi handler om å effektivisere omsorgsarbeid. Kan en erstatte mennesker med billigere innsatsfaktorer er det mye penger å spare. Den voldsomme veksten i antall eldre er i kombinasjon med lengre levealder en stor økonomisk utfordring. Penger er heller ikke svaret. Norge kan ikke bare satse på helsepersonell, noen må også tjene penger i andre sektorer som gir staten inntekter.
Velferdsteknologi favner bredt og eksempler på dette er kameraovervåking, medisindispensere og mere effektive rutiner hos de som jobber i bransjen. Alt dette er viktig og nødvendig, men det er et paradoks at den omfattende samfunnsutfordringen – Ensomhet, neppe løses med flere tekniske hjelpemidler. Forskning på helse gir oss stadig lengre liv, men spørsmålet er om det gir oss et liv lenger …

Det er ikke fruktbart å frykte fremtiden. Den kommer uansett og den vil innebære store forandringer. Likevel skal vi ikke bare godta alt. Elektronisk omsorg alene er ikke det vi vil ha. Vi vil ha ekte mennesker rundt oss, mennesker som hører på hva vi har å si, mennesker som ser oss, som ler sammen med oss. Teknologi har ikke humoristisk sans — i alle fall ikke foreløpig :-). Vi vil ha mennesker med empati, følelser, feil og sårbarhet, og vi vil ikke leve lenger om det ikke også innebærer livskvalitetet

Dette bakteppet er grunnlaget for at TwoMinutes.no ble etablert. Vi vet at politkerne ikke har svaret på denne utfordringen, og tradisjonell frivillighet er hjertevarmt men monner ikke. Alt for få melder seg til frivillighetssentralene og det er også forståelig. Det vil alltid finnes noen ildsjeler som kan gi og gi uten å få, men det er både urealistisk og urimelig at noen veldig få mennesker skal gjøre alt. Svaret ligger i at vi alle må bidra litt — alt fra to minutter og mer i ledige stunder. Siden vi ikke kan tvinges til dette må vi tenke nytt. Vi mener at TwoMinutes gjør nettopp dette. Vi har innført en helt ny valuta der du tjener opp tid på tidkontoen din når du hjelper noen, og tar ut tid når du selv eller noen du er glad i trenger hjelp. Vi har også et system som gjør det mulig å kjøpe minutter dersom du ikke har tid på kontoen. Nettsiden er laget slik at vi kobler de som kan hjelpe med de som trenger hjelp. Viktigst av alt er at frivilligheten er lystbasert. Du velger selv hva du vil hjelpe til med, og mange vil nok inkludere mennesker i aktiviteter de ville gjort uansett.

TwoMinutes gjorde for en tid tilbake en markedsundersøkelse som viste at folk ønsker å hjelpe andre, og at det er nok av de som trenger både praktisk hjelp og har behov for noen å snakke med. Det gir godt håp om at denne tjenesten kan bli en kreativ løsning på et stort problem. Ensomhet er i følge helseministeren like farlig som røyking, men dessverre ikke like lett å sette inn tiltak mot. Vi trenger et varmere samfunn og det er en kollektiv oppgave. Vi har alle to minutter å avse om vi er ærlige med oss selv …

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>